MMA apartament

LithuanianEnglishRussian
LithuanianEnglishRussian

Privatumo politika

Bendra informacija

MB Ūkio valdymo departamentas (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra privačių apartamentų MMA apartamentai esančio Klausmylių g. 27A, 91300 Martinai, Klaipėdos rajone valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis apartamentų interneto svetaine www.mma-apartament.lt. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

MB Ūkio valdymo departamentas
Įmonės kodas: 305555457
Adresas: Europos pr. 34, LT-46370 Kaunas
Tel: 85 2222 307
A.s.: LT397290099052393803

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomisJei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gauname įvairias būdais:

 • – jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami rezervacijos formą, skambindami mums);
 • – informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • – tam tikrais atvejai mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. Facebook)
 • – jūs patys galite patiekti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • – pasirašote su mumis paslaugų teikimo ar kitokią sutartį
 • – lankotės mūsų apartamentuose
 • – dalyvaujate apklausose

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • – lankotės apartamentuose  
 • – pateikiate užklausas per rezervacijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras)
 • – naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. 
 • – darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • – Informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas (pateikiama sutartyse, registracijos formoje)
 • – Informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose
 • – Informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums
 • – Informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius
 • – Informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę
 • – Informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

 • – Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, tapatybės dokumento informacija (išdavusi valstybė, numeris, pilietybė, veido atvaizdas), atvykimo ir išvykimo datos, mokėjimo metodas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas ar elektroninis paštas rezervacijos patvirtinimui atsiųsti
 • – Apsilankymų mūsų apartamentuose  dažnumas
 • – Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • – informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • – Apgyvendinimo, maitinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimas
 •  – Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu
 • – Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai)
 • – Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas
 • – Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje
 • – Kitais būdais su jūsų sutikimu

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • – Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • – bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas.
 • – Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,
 • – Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
 • – Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes imtumėmės protingų priemonių, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • – Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis
 • – Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės
 • – Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus
 • – Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • – Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • – Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • – Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • – Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • – Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • – Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • – Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • – Informuojame, kad savo duomenų bazėje vykdome savo klientų profiliavimą (paremtą tautybe), tačiau šis profiliavimas neturi jums jokių teisinių ar panašių neigiamų pasekmių.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. 

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Pirkinių krepšelis